Utførte oppdrag

 

M/S Glåpen
-------------
Sleipner hydraulikkanlegg med hydraulisk baug og hekk thruster.

Layout maskinrom.

Elektrisk anlegg.