Utførte oppdrag

Roughboy

------------
Komplett restaurering av svensk tråler i stål.
Ny tverr akterende.
Ny motor
Nytt hydraulikkanlegg
Nytt elektrisk
Nytt styrhus m/ny innredning
Komplett rigg for tråling